Hästen
Hästen har varit oumbärlig i skogsbruket,
vid transporter och i jordbruket.


Historik
Kommer...

Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.