VÄST I BYGGNINGA - "Torpet"vid kyrkan

Gården "Väst i byggninga" ligger 100 m nedströms från kyrkan i Sorsele. På platsen fanns ett hus redan år 1835, men under samma år byggdes det ändå på huset vilket en bräda funnen vid den senaste ombyggnaden vittnar om.

Många är de människor som bott i detta "torp"
Det är inte känt vem som var först om att bygga huset, men under sin tid i Sorsele, 1846-1862, bodde prästen Ferdinand Sundelin i huset. Han var troligen också ägare. Sundelin kallade gården "Torpet".
Under Sundelins tid i huset beboddes det även av många kyrkobyggare. Kyrkan byggdes 1859 0ch man tror sig med säkerhet kunna säga att t.ex. byggmästare Lundberg, målare Nordlund och orgelbyggare Forsberg hade husrum där. Troligtvis hade Sundelin någon form av avtal med församlingen om att hyra ut just till kyrkobyggare.
Efter Sundelins tid i huset köptes det av konsul Lars Glas omkring 1865 och fram till 1905 disponerades huset av handlanden Nils August Rönnholm, fosterson till Glas och senare känd som "Gamm-Rönnholm". Efter Rönnholm beboddes huset av bland andra läkaren Fritz Nilsson och familjen Karl Rönnholm. Andra kända namn som lär ha bott i huset under sent 1800- och tidigt 1900-tal är bland andra Sorseles förste byggmästare Josef Ahlenius och kronolänsmannen J.E. Öberg.

Interiörmåleri
Till gården hörde bl.a. ladugård, bastu och bodar. Det var troligen under N A Rönnholms tid i huset, som väggarna i det östra gavelrummet rappades eller kalkslammades samt målades med slingor. Detsamma gjordes även i köket.

Isboden
På älvsidan av huset ligger en gammal jordkällare som under vårvintertid kunde fungera som isbod. Isboden fungerade som förvarings- och frysutrymme och var vanligare i mera välbärgade hem. Framför allt var det större hushåll som kunde dra nytta av isbodar.

Arbetsstuga
Den första arbetsstugan i trakterna fanns i "Väst i byggninga". Begreppet arbetsstuga kommer troligtvis från Stockholm där liknande verksamhet bedrevs från slutet av 1880-talet. I de s.k. arbetsstugorna kunde barn arbeta för ett mål mat. Arbetsstugan sköttes av föreståndarinnan Gärda Rönnholm, som var dotter till Nils August. Det var skolbarn som inackorderades här.

Huset rasar!
Väst i byggninga köptes år 1922 av Konrad Holmgren - en av de sju musicerande bröderna Holmgren. Bröderna gjorde några uppmärksammade framträdanden i radio på 1940-talet. Enligt uppgift flyttade Holmgren in i huset först år 1932. Man kan då anta att huset innan dess hyrdes ut för att fungera som arbetsstuga. År 1937 var det tänkt att renovera det gamla huset som vide den tidpunkten var Sorseles äldsta hus. Dramatiskt nog rasade det samman efter att källarvåningen blivit färdig, endast skorstenen stod kvar! Vilken lycka ändå att ingen människa då befann sig i huset! Ett helt nytt hus byggdes upp ovanpå den renoverade källarvåningen.

Danskt trädgårdsintresse
Efter Konrad Holmgren övertogs huset av kommunen på 1980-talet och man hyrde ut det till distriktläkaren Axel Revenfeldt från Danmark. Revenfeldts trädgårdsintresse var stort och han planterade bl.a. en dansk ek utanför köksfönstret, som fortfarande växer invid husväggen.


Troligen är Konrad Holmgren konstruktör till detta tidningsnedkast. Från köket levereras behändigt tidningarna via detta rör, ned till källarplanet där eldningspannan finns.
Cirkeln sluts
Sedan 1998 ägs och bebos huset av Tage Andersson och Birgitta Sandqvist-Andersson. Tages släkt går tillbaka till en av de första husägarna. Cirkeln sluts och värdet av att bo i detta hus höjs för varje gång en del av husets historia blir synlig. Med huset följde en bunt handlingar och ritningar, som beskriver planerna på ombyggnation, nybyggnad mm. Här finns även en trädgårdsritning och kartor över tomtavstyckning när väg och bro skulle byggas över älven.

Historia kring ett hus
Huset är idag ett välrenoverat och trivsamt hem. I trädgården finns ännu iskällaren kvar samt träd och blommor som bl a Revenfeldt planterade. I källaren ser man flera historiska lager. Här finns stenbumlingarna som sägs vara samhällets första fasta grund. Här finns också bak- och tvättstuga med vedspis, inmurad bakugn, vattenvärmare och tvättho. Hus, källare och trädgård vittnar om att denna plats har upplevt mycket genom åren. Alla de människor som bott här och den skiftande verksamhet som bedrivits, har skapat en del av Sorseles historia.

 
Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.