Akvarell av Anette Petterson

STILHISTORIA är något som vi alltid lever mitt i. Stilen som just nu är modern ser vi bl a på hur kläder, bilar, möbler, reklam och hus är utformade.
 
Husen som vi hittar omkring oss idag har fått sin stil och karaktär från olika tidsepoker. Ibland ser vi det tydligt, särskilt på de större städernas byggnader. Ofta hittar vi enklare varianter i de mindre samhällena, men de olika stilarna finns även där. Titta noga på husen där du bor! De äldsta husen i städerna var timrade. Under 1700-talets slut började man måla timmerväggarna med rödfärg på finare hus. Under 1800-talet klädde man in husen med bräder, det vi också kallar panel.

Panelarkitektur 1880- 1900

Under 1800-talets slut fanns det många sågverk. Det gav byggmästarna nya möjligheter. En rik panelarkitektur utvecklas. Listverk, knutbrädor och pilastrar delar in fasaden i fält med liggande och stående panel. Lövsågeriarbeten pryder gavelspetsar och verandor. Det blir populärt med torn i hörnet av huset. Husen målas i ljusa, enhetliga färger, de många detaljerna framträder genom ljus- och skuggverkan.


Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.