Det vi idag kallar Västerbottensgård är en åttaknutsbyggnad. Med det menas att man har lagt åtta knutar när man byggt huset. Hustypen är inte bara en västerbottnisk företeelse. Den finns på många ställen i landet och den formella benämningen är parstuga.

Även sexknutsbyggnaden (enkelstugan) och korsbyggnaden är vanliga i vårt län. Korsbyggnaden har två rum i bredd och två på längden. De inre stomväggarna bildar en korsform. Då ser man en knut även mitt på gavelväggen. Denna hustyp är vanligast i kommunerna utefter Ångermanälven.


Egnahemmens och arbetarsmåbrukens bostadshus, t ex "Per-Albintorp", byggdes i regel efter typritningar. Timmerstommen har ersatts av stolpverk eller plank.

Ladugård från 1940- och 50-tal.


Storhässja. Här torkades kornskörden.

Rundloge. I detta hus tröskas den torkade säden. Byggnadstypen har bara funnits i norra Sverige.

 
Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.