Hallmanska planområdet i Robertsfors

Robertsfors bruk anlades utmed Rickleån under 1700-talet. De arbetare bruket drog till sig fick sina bostäder väster om Rickleån. De tidigaste husen var små och hade traditionell planlösning. När bruket expanderade under 1860-talet byggdes även arbetarkaserner för upp till 12 famljer.

Strax före sekelskiftet övergick produktionen till trävaror. De nya ägarna Kempe anlitade landets mest nytänkande stadsplanerare Per Olof Hallman för utbyggnaden av samhället. Denne är känd för att ha frångått rutnätsplanen och introducerat idén om trädgårdsstaden i Sverige.

Stadsplanen för Robertsfors utgick från platsens förutsättningar. Kännetecknande är de stora naturtomterna och de mjukt svängda gatorna. Förgårdsmark och stora faluröda uthus bidrar också till områdets karaktär. Under de två första decennierna såldes de flesta av tomterna i området. För tomtägarna fanns flera typritningar att välja mellan, vilket gav en tilltalande variation åt bebyggelsen.

Den Hallmanska planen är idag ett område av riksintresse för kulturmiljövården.

Övrigt i Robertsfors kommun 
Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.