Nationalromantik 1900-1920

I början av 1900-talet var det populärt att söka förebilder i den gamla tiden, fr a vasatidens slott och allmogens timmerhus. Hantverk, kvalitet och traditionella material värderades högt. Taken var oftast branta och hade fönster även till vindsvåningen. Det var också vanligt med vackra balkonger och burspråk. Fasaden målas i rött eller tjäras, fönster och knutar målas vita.

Klassicism 1920-tal

På 1920-talet är stilidealet förknippat med frihet och antika förebilder. Liksom i slutet av 1700-talet är man nu förtjust i enklare former, symmetri och lugnhet i husens fasader. Byggnaderna är monumentala, men oftast med låga våningshöjder och sexrutiga fönster. Fasaden är målad i t ex gult, rött, rosa eller grönt. Fönstren målas i grått, gulockra, gråvitt och liknade.

 
Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.