Hus i centrala Vilhelmina


Använd musen för att rotera panoraman. Zooma med shift och control knapparna.

Kvarter Hantverkaren
Stenmans konditori
(Arkitekt: Kjell Wretling, Stockholm, 1964)
Storgatan upp mot kyrkstugorna och kyrkan.

Kv Urmakaren
J.W. Riséns sterbhus
Ritad 1949 av B. Rydfjäll.
Tillbyggd 1969.

Kv Folkskolan
Volgsjöskolan, ritad 1915, skymtar bakom träden.
Tingshuset

Kv Smeden
Polismyndigheten, Arbetsförmedlingen, Systembolaget
Byggdes 1972.
Arkitekthuset AB Erik Andersson

Kv Mejeriet
Skattemyndigheten och Sparbanken i övervåningen, Ica-butik i bottenvåningen.
Ritat 1978 av Erik Lindgren, Umeå.
Uppfört av Klas och Karin Norman,
byggdes för Ica-butiken.

Kv Kyrkoherden
Ritat 1952 av Svenska Riksbyggens Arkitektskontor
Hyreslägenheter och affärslokaler, f.d. Handelsbanken, Konsum, Försäkringskassan samt puben Seiten.

Kv Kyrkoherden
F.d. Sjödins järnhandel från mitten och åt höger, bokhandeln till vänster på bottenplanet. Lägenheter uppåt.
Ritad 1950 - 51 av Svenska Riksbyggen Arkitektskontor (SRA)

Kv Kyrkstugan
Tre hus, byggda 1987 - 89, Arkitektfirma: VAB Västerbottens arkitektbyrå)
Området kallas Manhattan i folkmun
Volgsjövägen (genomfartsleden)

 
Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.