Lärarhandledning

Surfa på kulturhistoriska webbsidor eller sök fakta och historiska skrönor från Västerbottens län!

Länets kulturhistoria är intressant!
Västerbottens museum skapar i kommun efter kommun  mindre biblioteksutställningar med tillhörande webbsidor. Detta projekt kallar vi InformationsÖar i kommunbiblioteken eller Öar, kort och gott.  Med informationsöarna vill vi öka intresset för länets kulturhistoria. Vi hoppas också skapa flera kontaktytor för samarbete. Vi har en arbetsgrupp knuten till Ön och önskar också en nära kontakt med intresserade lärare och elever i varje del av länet!
Som lärare kan du använda informationsÖarna i skolarbetet. Webbsidorna kan  du t ex använda i din historieundervisning om Västerbottens län. Här kan också elevarbeten presenteras.


Du är också välkommen att höra av dig.
info@vasterbottensmuseum.se
Postadress:
Västerbottens museum
Skolbänken
Box 6083, 906 03 Umeå
Telefon: 090 - 17 18 00

Hittills har vi byggt upp informationsÖar i Åsele, Robertsfors, Vilhelmina, Lycksele, Sorsele och Vindeln. På Öarnas webbsidor hittar du fakta om dessa kommuner men även en hel del allmänna fakta från hela länet. Som exempel på de varierande teman som går att hitta är personberättelser, fakta och bilder från skogsarbete samt lite om vargens historia.

När du surfar på sidorna är det bra att veta följande:
Se webbsidorna som en bok om Västerbottens län!
 • Förstasidan:
  Förstasidan visar en karta över hela länet. Ikonerna högst upp på sidan är klickbara och innehåller material om det ämne som rubriceras. Under ikonerna finner du fakta från olika håll i länet. De flesta av dessa sidor fylls på vid varje tillfälle en ny Ö etableras i en kommun.
  • En rubrik heter Resor i tiden. Det är helt enkelt några specialgjorda bilder, som skall engagera till eget funderande kring tidsskillnader. Tänk dig att du är en katolsk munk, som hamnar i Åsele kyrka där muslimer har sin hemvist ett halvår på 1990-talet! Vad händer i detta möte?
  • En av ikonerna är en informationssida. Här hittar du bl a denna lärarhandledning, länkar till olika databaser och en sökmotor över innehållet på webbsidorna.
 • Kommunsidorna
  • För att komma till kommunernas sidor utgår du från kartbilden på startsidan. Klicka på den kommun du vill besöka så hamnar du rätt! Alla kommuner har vi inte hunnit med, därför är bara en del av dem klickbara än så länge.
  • På kommunernas förstasida finns en allmän historisk text, hämtad från ett kulturmiljövårdsprogram. Denna historik belyser kommunens historiska framväxt och bebyggelse i första hand. Texten kan läsas som en ramberättelse till vilken övrig information, fakta och kuriosa om kommunen kan fogas.
  • Varje kommun, som vi jobbat med, har egna ikoner med eget innehåll. Klickar du på dessa hittar du fakta om den kommun du valt. Överst på kommunsidan finns också  ikonerna från startsidan med länskartan. Ikonerna är skuggande men är fortfarande klickbara.
  • Under varje kommuns sida hittar du en ikon som kallas Skolbänken. Här kan elever själva bidra till texten. Vi kan också skapa länkar till hemsidorna på din skola.
  • När du befinner dig på en kommunsida finns ibland fler möjligheter att gå vidare till länkad information. Då visas vita rubriker i vänstermarginalen. Rubrikerna är klickbara och leder vidare till nya sidor, t ex: Sorsele kommun/Skolbänken/Leksaker.
  • Kom ihåg sökmotorn!
Övrigt:
Västerbottens museum har mycket annat material som vänder sig mot skolor, barn och ungdom. I Västerbottensmuseum i Umeå finns bland annat möjlighet att delta i olika skolprogram och aktiviteter, besöka arkiv, låna studiematerial, förmemål, kläder mm. Mer information hittar du på museets hemsida. På webben finns dessutom mycket annat matnyttigt för skolan.

Spår - en lärobok för skolan om det västerbottniska kulturlandskapet. Lärarhandledning i pdf.format.
Sevärt - om besöksmål i Västerbottens län, informationsskyltar som pdf-filer
Minimus - museets skaparverkstad för barn och unga
Databasen Sofie – sök i museets samlingar på nätet
Lånematerial
Skolprogram
Möte med Västerbotten - en behändig folder i pdf format som ger en vägledning till Västerbottens museum som kunskapsbank
Folder Läns kultur – en folder i pdf format över länskultur för skolan
Utställningsprogram
Hemsidan
Sök

 
Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.