1500-talet

Sverige blir allt tydligare i sin roll som ett enat rike. Gustav Vasa låter bl a upprätta en jordbok där befintliga byar skrivs upp. Olaus Magnus, som var en berest herre, ritar en karta. Den innehåller mycket information för sörlänningarna om landområdet i norr. Hur skulle kartan sett ut om norrlänningarna själva ritat den?

Ortsnamn berättar också historia. Här är några exempel på framför allt äldre benämnigar på platser (För muspekaren över de runda markörerna).

Vill du veta mer om ortsnamn ?
Hör av dig till DAUM

 
Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.