1600-talets lappmarker och lappskatteland.

Lappskatteland var områden i lappmarken där enskilda samer och samiska familjer hade exklusiv nyttjanderätt med renbetesrätt, jakt- och fiskerätt. Lappskattelanden kunde ärvas, säljas eller bytas bort. För innehavet betalade samerna skatt till svenska staten. Lappskattelanden avskaffades slutgiltigt av svenska staten 1928.

Klicka på kartan!

Sameby och Sameförening, vad är skillnaden?

kolonisationshistoria


 
Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.