Högsta kustlinjen, ca 7.500 f.Kr.

Här ser man hur litet Sverige var just efter att isen smält. Man tänker sig ett ogästvänligt tundralandskap med få djur- och växtarter.

 
Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.