För ca 50.000 år sedan

Istiden varade ca 100.000 år. Isen som täckte hela Skandinavien var som mest 3 km tjock. Denna enorma ismassa tryckte ned landområdena så mycket att endast en liten del av Skandinaviska halvön låg över vattenytan. När isen rörde på sig och så småningom började smälta, bildades bl a de älvdalar och åsar som vi har runtomkring oss idag. Observera att Norges nordligaste kustremsa var isfri under hela denna långa tid. Kan det ha bott människor där?

 
Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.