Caféer i Lycksele

Det har funnits ett stort antal caféer i Lycksele under 1900-talet. Ännu idag (2006) finns några av dessa kvar. Besök dem och njut av en kopp kaffe, och kanske ett glasswienerbröd!


Nya Konditoriet
fanns på Storgatan 36 i ett hus som byggdes 1912. Ägarna till caféet var Arnold Morén, Yngve Karlström och Sven Lindblom. Senare blev Erland och Helge Andersson ägare, och Helges fru Ragnhild fortsatte med verksamheten efter makens död. På taket fanns ett terrasscafé. Den gamla fastigheten revs dock i samband med att Tempo-huset byggdes. Nya Konditoriet hade även en filial i en barack som låg i anslutning till Volvo på Bångvägen. Där drev Arnold Morén ett arbetarcafé. Då Hilding Ohlsson lät bygga hyreshusen vid Bångvägen 1955 flyttades dock baracken och caféet avvecklades.

Erikssons Café på Finnbacken drevs och ägdes av Agnes Eriksson innan hon 1916 köpte det som skulle bli Erikssons Condis på Storgatan 23. Agnes bakade själv brödet i Linds bageri vid Bångberget.

Erikssons Condis ägdes fram till 1932 av Agnes Taflin (Eriksson), och köptes sedan av Agnes syster Emmy Eriksson. Caféet kallades för Vägsele-caféet. Leo och Rolf Åström ägde och drev sedan caféet från den 15/4 1948 till 1964 då det lades ned.


Bergholms Condis, även kallat Götas Café, ägdes av Göta och Börje Lindqvist

Lilla Bageriet
har funnits sedan 1947.

Läs mer om Götas Café och LB´s!

Sylvins Café startade ungefär vid samma tid som järnvägsbron byggdes. Huset uppfördes på Storgatan 7, och byggdes av virket från trälådor som man förvarat amerikanskt fläsk i. Huset är idag bostadshus och är beläget invid cykelvägen vid Servicehuset Smedsberget, mot rondellen till.

Tilda Perssons Café och konditori låg på Storgatan 37, i det hus vid torget som kallades ”engelska palatset”. Efter branden 1911 byggdes nya lokaler på tomten. 1922 blev Freja Isaksson ägare till caféet, som då fick namnet Centralcaféet. Efter henne drev Ivan Dahl det mellan 1948 och 1954.

Kaffestugan fanns på Borgaregatan 18 och drevs av några damer från Umeå. Idag (2006) säljs bildelar i huset.

Kronan fanns på Storgatan 44. Ägare var Karl Andersson, sedan Alf och Helena Edlund. Den sista ägaren var Rolf Åström som ägde caféet mellan 1958 och 1972, då det lades ned. En del av lokalerna var indelade i herr- och damrum.

Café Kaffetornet på Vattentornet erbjöd förutom fika en mycket vacker utsikt. Ägare genom åren har bland annat varit: Hilda Gruffman, Britt Karlsson och Frank Larsen. Numera är lokalen omgjord till en lägenhet.

Café Royal låg på Borgaregatan 22, och drevs mellan 1920- och 1960-talen. Ägare genom åren har varit: Cecilia Harnesk, Ingeborg Igström (född Kramer), Ebba Johansson och Ebbas dotter Maj-Lis Hellestrand.


Lappcaféet
låg beläget på Järnvägsgatan 21. Föreståndare var Johanna Rönnmark och Hildur Fjällman från Bratten. Huset har sedan dess haft många hyresgäster och står fortfarande kvar (2005). Lokalen var under en period konstnären Bengt Franssons ateljé.

Lidéns matservering & Café fanns på Finnbacken under 1930- och 1940-talen.

Lasarettets Kiosk och Cafeteria har bland annat ägts av Grönberg, Alice From, Edvard Rindbäck och Sonja Sandqvist. Numera ingår caféet i lasarettets matservering.

I Duvan AB:s verksamhet ingår dels serveringen av mat och kaffe, och dels bedriver man fritidsverksamhet för ungdomar.

Arvid Lindqvist drev under en period bageri och café i Mellströms hus på Norrmalm. Caféet fanns dock bara under en kortare tidsperiod, ungefär 1954-1955. Sedan flyttade Lindqvist till Furuvik och fortsatte bageriet mellan 1959 och 1970.

I Golfklubbens klubbstuga på Norrmalm drevs även Svennes Café av Sven-Olov Isaksson.

Busscaféet har haft många ägare genom åren. Bland annat: Hilda Gruffman, Helga Strömberg, Ingeborg Jonsson och Nancy Hedman.

Gula Villan drevs ett café under en kortare tidsperiod.

Under 1900-talets första decennier har det, under byggandet av landsväg, järnväg och broar, funnits caféer och gästgiverier runtom i många byar. Ibland fanns upp till så många som tre stycken i samma by.

Källor: Studiecirklar i Lycksele under 1990-talet samt några mindre, samtida efterforskningar 2005.

Anna Hansson, Sofia Adolfsson och Sara Adolfsson

 
Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.