Foto: Anna Hansson
Anna Hansson

Anna Hansson (f 1954) designar och väver textilier, mest kyrkotextilier och slöjdar i björknäver.

Med lokal tradition som grund gör hon vackra burkar, och fat i helnäver. Hon har uppmärksammats genom att vara Nordiska Museets och Svenska Hemslöjdföreningarnas Riksförbunds slöjdstipendiat och inbjuden som deras huvudutställare till ”Slöjdjul 2002”.


 
Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.