Emma och Folke Ricklund

Folke Ricklund (1900-86), en av Sveriges stora fjällmålare. Han föddes i Anundsjö och fick sin konstnärliga utbildnig i Stockholm under 1920-talet. I början av 30-talet följde han samerna, som hade vinterbete i hans hemtrakter, upp till sommarbeteslandet i Vilhelminafjällen. Där träffade han pensionatvärdinnan Emma Johansson i Saxnäs. Tillsammans byggde de upp den nya Saxnäsgården, färdig 1934 och mot 40-talets slut byggde de sitt gemensamma hem Ricklundgården. Folke Ricklund visade sin konst i såväl Stockholm som i övriga Sverige och etablerade sig som en av Sveriges stora fjällmålare. Nordiska museet hade 1953 en stor utställning kallad Sju konstnärers Lappland och där var Folke Ricklund en av konstnärerna. De övriga var bl a

Johan Fredrik Höckert, Nils Nilsson Skum, Helmer Osslund och Leander Engström. Folke var då den enda ännu levande fjällmålaren.
Han lämnade Emma och Saxnäs 1952 för att bosätta sig i Norrköping där han var verksam till sin död 1986.

Emma Ricklund (1897-1965), var född och verksam i Saxnäs. Hon började efter skilsmässan från maken Folke Ricklund att själv måla. På Ricklundgården finns ännu många verk av hennes hand. Där kan också exempel på hennes kreativa förmåga skådas i de många textila föremål som ingår i nuvarande museet Ricklundgården.


Akvarell av Constantin Tica
I länsmuseets samlingar ingår en oljemålning av Folke Ricklund; Vårvinter mot Marsfjället

Läs mer om Emma och Folke Ricklund samt deras konstnärshem i tidskriften Västerbotten nr 2/1989.

Besök konstnärshemmet i Saxnäs! En medelhavsvilla mitt i den västerbottniska fjällvärlden. Idag är Ricklundgården ett museum med fina utställningar samt ett gästhem för kulturarbetare.
Tel 0940-70014.


 
Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.