Gille Höglander

Gille är en man med glimten i ögat. Han har alltid varit intresserad av att förmedla sina tankar och känslor med penna, pensel och kniv. Också gitarren har hjälpt honom att berätta och sjunga om sina funderingar på livet.
I ungdomen satt han på Café Cecil och ritade karikatyrer på kassakvittona av de andra gästerna. Senare i livet försörjde han sig på sin snickerifabrik i Sorsele under många år. 1970 deltog han i en större, turnerande utställning kallad Hej Norrland. Det blev hans genombrott som konstnär och efter denna exponering blev det många utställningar runt om i Sverige. Nu är Gille pensionär sedan ett antal år, har tid för sin konst och även för att ta emot besökare till sitt konstnärshem i Sorsele tätort.


Kärligheten ställer allting annat uti lä
Kärligheten kan man säga nog att detta ä
Kärlekslågan brinner
Men om lågan den försvinner
Varaktig är den kärlighet
som skuren är i trä

Detta skrev Gille om denna skulptur:
Gilles konst sjuder av liv. Han målar och tecknar, men helst skär han
porträttliknande figurer i björkvrilar och stubbar. 
Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.