John Thorgren

John Thorgren 1918-2000, växte upp mellan Vindelälven och inlandsbanan, vid Avan strax söder om Sorsele. Johns starka känslomässiga relation till naturen utvecklades troligen då han som sjuåring sattes att vakta djuren sommartid. Arbetet som getare fortsatte han med till
trettonårsåldern.
Efter sin militärtjänstgöring valde John att fortsätta på den militära banan i Boden. Det var för honom ett sätt att försörja sig utan att behöva lämna sitt konstnärsskap. Hans befäl lät honom ta tjänstledigt under ett år, 1947 - 48 för att gå på Otto Skölds målarskola i Stockholm. 1952 ägde John Thorgrens debututställning rum. Det var på Hantverkshuset i Umeå. Det var först år 1955 som han helt lämnade det militära yrkeslivet. 1958 flyttade han med hustu Margit till Stockholm där de förblev bosatta framtill 1991.
John Thorgren låter sig närmast beskrivas som en expressiv färglyriker. Han är en målare med stort M och han föredrar med rätta att uttrycka sig i stort format. Han har haft minst fyra platser, som han under olika perioder av sitt liv kunnat räkna som sitt hem. Därifrån har han gjort sina inspirationsgivande utflykter. Fjälltrakterna, Stockholm, Gotland och till sist hustruns hemtrakter i Boden.

 
Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.