Kurt Sundberg

Kurt E Sundberg föddes på kronotorpet Gravsjöberg i Fredrika socken 1919. I mogen ålder började han ägna mer tid åt sitt intresse för teckning. Motiven hämtade han från sin uppväxtmiljö men också från den folkliga väckelsens sånger och från den nordiska mytologin. Arbetet resulterade bl a i två böcker: Torpet Åsen på Brännsjöskogen (1965) i samarbete med författare Sune Jonsson samt Till det härliga land; Från väckelsens motivvärld (1968).Kurt Sundbergs bilder kan även ses på videofilmen Livet på kronotorpet Brännsjöåsen, som kan hyras på Västerbottens museum.

 
Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.