(Denna samling representerar hela Västerbotten och lite till, inte någon speciell kommun)

Sven och Elin Johanssons minnesfond

När landshövding Sven Johansson gick i pension beslöt sig landshövdingeparet att till en stiftelse donera den konst och det konsthantverk, som de fått i gåva eller köpt under sin landshövdingetid. Stiftelsen bildades 1991 och det beslutades att Västerbottens museum skall ansvara för och förvalta stiftelsen föremål.
Samlingen består av drygt 250 föremål i form av konsthantverk, bildkonst, förnämlig slöjd samt även souvenirer.
Ungefär hälften av samlingen har landshövdingeparet tagit med sig i flytten till Stockholm, men dessa saker skall återbördas till länet efter Sven och Elin Johanssons frånfälle.



 
Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.