Robertsforsgruppen - ett unikt projekt

I början av 1970-talet besökte Erik "Jonscha" Johansson från Robertsfors Konstfackskolan i Stockholm. Han önskade etablera kontakt med konsthantverkare som var villiga att bosätta sig i kommunen för att stimulera sysselsättningen och intresset för konst och konsthantverk. T ex skulle något väldesignat föremål kunna tillverkas i hemmen i stor upplaga, för att sedan säljas.
1973-74 flyttade några unga konsthantverkare till kommunen för att starta verkstäder och produktion av konsthantverk. Jonas Lundquist och Kåge Olsson jobbade med keramik, Margareta Lundquist stod för den textila biten, Jan Sundquist var fotograf, Kent Nilsson och Lars Malm jobbade i trä och lite senare även Erik Cederqvist.

Den gamla färghandeln i Robertsfors blev något av ett centrum för gruppen. Där inrymdes, förutom textil- och keramikverkstäder även en försäljningslokal som blev en välbesökt affär. Efter några år togs affären över av en privat företagare, Britta Lindgren, som kom att fungera som en kontaktlänk inom konstlivet i Robertsfors. Tillsammans med en aktiv konstförening stimulerades intresset för konst inom hela kommunen. Offentliga utsmyckningar, utställningar i Robertsfors och i Umeå, seriös tillverkning och försäljning av konsthantverk samt föreningsliv bidrog till att vi än idag ser vacker konst här och där inom samhället. Konsthantverkarna som kom under 1970-talet har dragit vidare och är nu aktiva på andra håll i landet. Men lokala förmågor har tagit vid och konstföreningen jobbar fortfarande med utställningar mm.

1978 gjorde fotografen och författaren Sune Jonsson en fotodokumentation i Robertsfors kommun. Fotografierna finns i Västerbottens museums fotoarkiv.

 
Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.