Torsten Norman

Torsten Norman föddes 1922 i Brattby, en by belägen mellan Vännäs och Umeå. Efter moderns död 1930, kom Torsten Norman att från 8-årsåldern växa upp hos en kvinnlig släkting i Mårdsele. Inte förrän 1947 då han fick anställning vid SJ i Vännäs lämnade han Mårdsele.
Trots hårda uppväxtvillkor började Norman tidigt att teckna och måla, vilket han fortsatte med efter sin anställning vid SJ. Uppmuntrad bland annat av nestorn inom den västerbottniska konstnärskåren Carl Magnus Lindquist kom Norman att 1948 begära tjänstledigt från sin anställning vid SJ för att studera vid Otto Skölds målarskola i Stockholm.

1953 genomförde Norman en försäljningsmässigt mycket framgångsrik och av kritiken uppskattad
debututställning i Vännäs, varefter han 1954 sökte och vann inträde vid Valands målarskola i Göteborg. Studierna vid Valand pågick åren 1954–1959 varefter Torsten Norman slog sig ner för gott i Göteborg och senare Västra Frölunda. Kontakten med sin uppväxtmiljö i Västerbotten upprätthöll dock Norman livet igenom genom återkommande besök och vistelser.
Norman genomförde ett flertal separatutställningar runt om i mellan- och södra Sverige men hade även visningar av sin konst i Norrland. 1970 fick Torsten Norman Kiruna stads kulturstipendium, som bland annat innebar en konstnärligt sett fruktbar vistelse i Kiruna. Det var i samband med stipendievistelsen i Kiruna som han påbörjade arbetet med sin stora och viktiga serie målningar, 8 stycken, med namnet ”Man med vattenflötverk” till minne av bygdeoriginalet och uppfinnargeniet Karl-August Abrahamsson, i folkmun kallad ”Tok-Abraham”. Målningarna bygger på ett verklighetsmaterial. I Mårdsele våren 1934 fick Norman som barn uppleva denne Karl-August Abrahamssons uppvisning på och vid Vindelälven.

Om denna upplevelse och om Karl-August Abrahamsson har Torsten Norman själv skrivit i Paletten nr 4, 1975:

Efter 308 dagar vid Hällnäs sanatorium dog K.A. Abrahamsson den 23 april 1947 i tbc. Ur tiden var ett av Västerbottens original.
Vid inskrivningen vid sjukhuset uppgav KA titeln ”agent”, dessutom inom parentes i journalen ”vagabond”. de flesta människor efter länskusten, i Umeå och Vindelälvsdalarna kände till KA Abrahamsson. [...] De har endera sett någon uppvisning, hört KA läsa egna dikter eller på annat sätt uppmärksammat honom. [...]
Cykeln var alltid lastad med något säljbart: tyger, egna dikter, block för orderupptagning, blanketter för obligationsförsäljning och så naturligtvis vykort, som ofta innehöll bild på honom själv stående intill den senaste konstruktionen eller ritningar över kommande uppfinningar.

PR-sinnad skulle vi idag beskylla KA för att vara. När han vid en uppvisning helt enkelt klev
naken upp ur vattnet var kommande föreställningar publikt räddade för lång tid framåt.
Liknande berättelser föregår KA:s uppvisning i Mårdsele våren–34. Minnet från den försöker jag gestalta i bildserien ”Man med vattenflötverk”. Varför den uppvisningen ”fastnat” är här inte möjligt att gå in på. men frågan vem denne KAA var har ofrånkomligt dykt upp många gånger. Hans försök att spela fiol som avslutning på föreställningen, efter att ha badat i Vindelälvens
kalla flötvatten, den bilden av människan lämnar mig aldrig.


Hela serien målningar visades 1981 vid Västerbottens museum tillsammans med insamlat dokumentärt material, i form av fotografier samt muntliga och skriftliga utsagor, om denne Karl August Abrahamsson, som då fortfarande fanns kvar som vitalt minne hos ett flertal uppgiftslämnare.

Torsten Norman genomförde sin sista utställning 1993 på Galleri Aveny i Göteborg, Efter denna insjuknade han och avled 1997.

År 2004 genomfördes en stor minnesutställning över Torsten Norman vid Västerbottens museum i Umeå.

Elisabeth Rasch, Västerbottens museum, dec -04

 
Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.