Akvarell av Anette Petterson
Frans Forsgren i Fredrika

En dotter berättar:

Frans Oskar Forsgren, pastorsdiakon i Fredrika åren 1938 - 1964.

Frans Forsgren, kom med sin familj till Fredrika år 1938 för att tillträda en halvtidstjänst som pastorsdiakon. Hans främsta uppgift var att biträda prästen med predikningar och altartjänst, göra hembesök, driva ungdomsverksamhet och i övrigt medverka i församlingsarbetet. Den andra halvtiden använde han till att driva den pappershandel som öppnades år 1938.

Barnens vän
Frans var en sann barnavän. Många minns de traditionella julfesterna i byskolorna. Vid ett tillfälle kunde en liten pojke inte komma till festen eftersom han inte hade lämpliga byxor. När Frans fick vetskap om detta sydde han ett par byxor åt pojken av en gammal kappa. Detta hände före tjänstgöringen i Fredrika. Söndagsskolavslutningarna och det årliga midsommarfirandet genomfördes på barnens villkor.
Redan under sitt första tjänsteår startade Frans scoutkåren, en verksamhet som betytt väldigt mycket för barnen och ungdomarna i Fredrika. När kåren var som livligast fanns scoutpatruller både i Lögda och Tallsjö. Inget barn fick uteslutas på grund av ekonomi, stelbenta regler eller brist på formell klädsel. Ville någon bli medlem i scoutkåren dagarna före ett läger var det helt i sin ordning att han eller hon fick delta. Frans var kårchef i 26 år utan att förtröttas.
I barnens fostran ville han vara modern och gav sig ofta in i leken på barnens nivå, men när det verkligen gällde kunde samtidens auktoritära synsätt ändå komma till uttryck.

 
Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.