Robert Lundgren, fotograf

Robert Lundgren var sameättling. Han arbetade som jordbrukare, fotograf och poststationsföreståndare i Häggås (Sorsele socken). Han föddes 8 juni 1880, som äldst av sex barn till renägare Lars Jonsson. Under sin uppväxt levde han tillsammans med sin familj ett nomadiserande liv och familjen tillhörde Rans sameby. Mot slutet av 1800-talet upphörde familjen Jonsson med den intensiva renskötseln och etablerade i stället ett jordbruk i Häggås.

I juli 1902 gifte sig Robert Lundgren med Kristin Andersson och de fick elva barn, varav sex uppnådde vuxen ålder. Robert Lundgren beskrivs av dottern Signe som en fridsam person med konstnärlig läggning. Han var något av en mångsysslare som snickrade, byggde orglar mm. Intresset för fotografi väcktes redan i unga år, men det är oklart hur. På något sätt kom han i kontakt med fotografen Olivia Ågren, som öppnat egen ateljé i Bjurholm 1907. Det berättas att hon undervisade honom i tre månader för 50 kronor.

Bildtexter:
1. Anna Sara Jonsson, Djupfors.
2. Sjul Jonsson, Häggås.
3. Brita Maja.
4. Anders Larsson.
5. Kristina Högberg.
6. Jon Gustav.
7. Sara Kristoffersson.
8. Okänd kvinna.
9. Lare-Brita, Örnäsudden.
10. Einar Djärf och Anders Vilks, Vilhelmina.
11. Anna Stina och Jan Klemmet.
12. Från vänster: Anders Larsson, Ulla, Lars Enar och Anna. Falträsk.
13. Samer på väg med sina renar. De två till vänster är Malin Persson och Jon Larsson.
14. Kvinnor som spinner och kardar. Längst till vänster Maria Sjulsson.
15. Samling runt kaffebordet.

Robert Lundgren var en flitig fotograf, främst under 1910- och 20-talen. Det var vanligt att han tillkallades vid bröllop och begravningar i trakterna mellan Sorsele och Ammarnäs. När det var kyrkhelger i Ammarnäs och Arjeplog, packade han sin utrustning och begav sig dit, till fots och med roddbåt. Vid dessa tillfällen hade han hjälp för att bära den fotografiska utrustningen, som förvarades i en trälår.

 
Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.