Rut Röse i Ratan

Rut Röse ett människoöde som finns sparat i arkivenRut Röses barndomshem. Framför gården står hennes far Amandus Oskar Röse.
Rut Röse var en kvinna som föddes i Bygdeå 1905 och dog 1978 i Umeå. Hon är ett exempel på ett människoöde , vars delar av livshistoria finns bevarat i olika arkiv.

I forskningsarkivets källor finns till exempel uppgifter om att Rut Röses pappa, Amandus Oskar Röse, var sjökapten och att han levde mellan åren 1842-1919. Han gifte sig 1897 med Signe Charlotta Abrahamsson, som levde mellan åren 1869-1940. Ruts pappa kom från Onsala i Göteborg. Ruts mamma, Signe, härstammade från Ratan i Robertsfors kommun. Tillsammans fick de sedan barnen Bertil och Rut.

Fotografier från Rut Röses liv finns i fotoarkivets samlingar på Västerbottens museum. Tyvärr finns inga foton av Rut själv i samlingarna.Linneskåp i fröken Röses norra rum
I Dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå, förkortat DAUM, finns mer detaljerade uppgifter om Rut Röse och hennes familj. I juni 1971 gjordes ett besök hos Rut Röse. Anteckningar från detta besök berättar om Ruts skolgång. I början gick hon endast i skolan på vårterminerna. Senare när skolgången blev mer kontinuerlig bedrevs den i en bagarstuga. För kvinnor vid den här tiden var fortsatta studier inte så vanligt. Rut fick dock möjlighet till fortsatt undervisning, bland annat av guvernanter för en kostnad av drygt 50 kronor per termin. Hon tog slutligen studentexamen på latinlinjen år 1925. Därefter jobbade hon på posten i Sundsvall.

Vi hittar även dagboksanteckningar av Rut Röse. Där berättar hon bland annat om sina upplevelser av midsommardagen den 25 juni 1922.
På midsommardagens morgon väcktes vi med att reveljen gick. Sedan var det i kyrkan "en anslående högtidlighet"; som det brukar stå i tidningarna, och på eftermiddagen sång och tal framför rådhuset. Det regnade, och vi voro genomvåta, men det var lika roligt ändå. Några av patriotiska sällskapets medaljer utdelades vid detta tillfälle också.


Blå sjömans dockkappa
På kvällen var det konsert och och lekar uppe på Gamlia, och dit gingo vi förstås. Vi träffade några av sångarna. Bland en solist, som sjöng alldeles gränslöst bra. Efter konserten, som hölls ett stycke in i skogen, gingo vi uppe på Gamlia och drucko kaffe. Och så bar det av till planen, där de redan börjat med lekarna. Där stannade vi till klockan 1. Hemma hos syskonen hade de börjat bli oroliga för oss och skulle just gå ut för att söka reda på oss, då vi kommo. Sen så åto vi och gingo till sängs och drömde naturligtvis om hela högtidligheten.

Västerbottens museum har en föremålssamling, och i den finns en hel del föremål som har ägts av Rut Röse och hennes familj. Denna brokiga samling innehåller allt från knappkartor, en aftonväska till gardiner. Ett av många exempel är, en vacker blå dockkappa. Tyget till kappan kommer troligen från ett begagnat plagg. Dockkappan är handsydd och är utsmyckad med pärlemorknappar och sjömanskrage. År 1979 kom Rut Röses föremål till museets arkiv.

 
Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.