Det mystiska. Det övernaturliga.
Hur ska vi veta vad som är verklighet och vad som kommit ur människors fantasi? Hur ska vi veta om det som berättas bara är påhittat eller om där finns ett korn av sanning?

Föreställningar.
Vad är det som vi uppfattar som viktigt i livet? Vad bär vi med oss från människor som levt före oss? Om vi är säkra på att det händer en olycka om vi går under en stege, hur ska vi veta att det är sant? Vågar vi prova?

Vem bestämmer?
Om du tycker det är pinsamt att pussas offentligt eller fult att svära
- var kommer det ifrån, vem har sagt det? Att det är tråkigt och jobbigt att "få mens" tycker dom flesta, men en del firar det som en högtid! Vem har bestämt hur det ska vara? Hur tycker du att det ska va´?

Exempel på ett mystiskt föremål
Byggnadsoffer är en företeelse som är känd från tidig forntid och in i modern tid. Offren kan påträffas i olika former, såsom slantar och yxor nergrävda under ingången, hästskallar under tröskgolv eller hästskor ovanför dörren. Även frön, sädeskorn och andra växtdelar förekom. Dessa förekomster har troligen en magisk och rituell bakgrund. Byggnadsoffren anses skydda huset, dess invånare och innehåll från faror, olyckor och onda väsen.
I samlingarna vid Västerbottens museum finns en glaskula, som påträffades vid rivningen av en kornbod i Östernoret, Åsele sn, på 1950-talet. Kulan var inborrad i byggnadens tröskel. Den är fylld med frön, boss och jord och har undersökts av MAL, Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet. Karin Viklund som analyserade innehållet fann olika växtarter och spår av insekter.
Du kan läsa mer om den magiska glaskulan i en rapport från MAL, som också ger ytterligare litteraturhänvisningar. Rapporten hittar du bl a på Västerbottens museums bibliotek.

 
Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.