Träfigur från Råseleforsen
Samiska träfigurer i museivärlden

En gudsavbildning i trä finns på länsmuseet i Umeå, vilken är funnen vid Råsele, på södra sidan av Ångermanälven vid Råseleforsen. Den består av en meterhög stubbe där stammen har huggits av. Under stubbens övre del som i viss mån ger intryck av en samisk toppmössa har ett ansikte skulpterats fram. Resultatet har blivit en kraftfull och suggestiv mansbild. För skulptören har det uppenbarligen gällt att få fram en människobild. Man har antagit att den kommit till samtidigt som de första icke samiska nybyggarna kom till trakten. Det har spekulerats kring om figuren är ett falsarium någon nybyggare gjort på skoj, men den teorin har tillbakavisats. Man har velat se den i samband med den svårpasserbara Råseleforsen mot vilken den även stod vänd. Den skulle alltså ha gett säkerhet åt de som passerade forsen.

Kopia av träfigur från Marsfjället
Alldeles orimligt är det inte, påpekar Ernst Manker, att bilden ska föreställa en nybyggare och tillkommit i det magiska syftet att fördriva nybyggarna från trakten.

På Nordiska museet står även en träfigur från Marsfjället som fördes bort från sin ursprungliga plats år 1919. En kopia av den finns att beskåda vid Vilhelmina museum.

Läs mer i:
Ernst Manker; Lapparnas heliga ställen (1957) Acta Lapponica XIII
Lappmarksgravar (1961) Acta Lapponica XVII
Hans Mebius; Värro (1968)
Bo Lundmark; Baei´vi manno nastit (1982)


 
Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.