Spå-Klemmet tallen
Foto: G. Fridner 1925.
Spå-Klemmet och trollskottet

Om man tar vägen från Tegsnäset och upp mot utkikstornet på Stor-Rallberget paserar man strax innan man kommer fram Spåklemmet-tallen på vänstra sidan av stigen. Tallen är ett naturskyddat föremål och utmärkt med Domänverkets plåt.
Det var just i denna tall, menar man, som Spåklemmet klättrade upp i för att sända ett trollskott på sin ovän soldaten Tigers stuga i Tegsnäset. Nu bar det sig inte bättre än att skottet missade och istället träffade grannens gård. Denna brann ned till grunden.

Här berättar Lena-Stina Forssell om Spå-Klemmet (MP3 2,8MB).

 
Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.