Spåtrumman

Spåtrumman spelade en central roll i den förkristna samiska reliogionen. Samen kunde skåda in i framtiden genom att slå på trumman och då följa en visares väg över de på skinnet ritade figurerna. Genom trumman kunde han också försätta sig i trance, för att komma i förbindelse med övernaturliga makter. 1671 beskrevs förloppet i ord och bild av prästen Samuel Rheen i Jokkmokk.

Spåtrumma från Åsele lappmark.
Nyåret 1725 undersökte den kyrkliga överheten hur det förhöll sig med kristningsverket bland samerna i Åsele. Samerna fråntogs då 26(!) spåtrummor och detta är en av dem. Vid den tiden bodde det 45 samiska familjer i Åsele socken, varav 30 skogs- och 15 fjällsamiska. Tydligen fanns det en trumma hos mer än hälften av familjerna.

 
Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.