Robertsfors bruksjärnväg

På denna webbsida presenteras järnvägen mellan Robertsfors bruk och Sikeå hamn.Hamnen i Sikeå, 1918
År 1759 byggdes den första masugnen i Edfastmark, som var det gamla namnet på Robertsfors. Senare tillkom även en stångjärnshammare och en manufaktursmedja. Tillgång till skogen, vattenkraften och kolningen var viktiga faktorer vid placering av järnbruken. Men senare under 1800-talet skulle även skogsindustrins framväxt få en stor betydelse för Sveriges välstånd. Träindustrin tog ofta tillvara på befintliga resurser som fanns i de gamla järnbruksorterna ­ resurser i form av arbetskraft, närhet till vattendrag och skog. Robertsfors är ett sådant exempel.

Robertsforsbrukets långa historia är väldokumenterad och finns fint beskrivet i flera böcker (för mer information, se litteraturtipsen nedan!).

Under början av 1800-talet hade skogsförädlingen satt fart på allvar och man började exportera trävaror parallellt med metallvaror. Det fanns dock problem med transporterna på grund av avståndet mellan bruket i Robertsfors och hamnen i Sikeå. För att klara dessa transporter fick bolaget hålla med ett stort antal dragdjur.Fabrik och järnväg i Robertsfors
En viktig vändpunkt i brukets historia var år 1857 då Claes Adelsköld fick i uppdrag av Robertsfors bruk att planera en järnväg. Det dröjde några år innan arbetet med järnvägen kom igång mellan år 1875-1878. Det var brukets eget folk som byggde den.
Bruksjärnvägen mellan Robertsfors och Sikeå blev Västerbottens första järnväg! Men på grund av brukets klena kassa blev järnvägen inte helt igenom bra. Den köpta valsade rälsen räckte bara 2,5 km från Sikeå och brukets egengjutna räls räckte ytterligare ett par kilometer. Den återstående sträckan belades med träräls.

Från början drogs vagnarna med häst, och vid skarven mellan trä- och järnräls blev arbetarna tvungna att lasta om. Detta var naturligtvis ett arbetsamt och för bruket omständligt sätt att transportera sina produkter till hamnen.
Men så 1881 blev äntligen hela banan belagd med stålräls, och hästarnas last kunde nu dras på järnvägen och de drog sju gånger så mycket som förut!Starkotter i Sikeå hamn
Långt efter att ångloken uppfunnits, köptes år 1889 från England det första ångloket till bruket. Det fick namnet Charles efter brukets engelska agent Charles Bell. Ångloksepoken blev emellertid inte speciellt långvarig och så tidigt som år 1900 när bruket uppfört ett kraftverk, elektrifierades banan och blev en av de första elektriska banorna i Sverige. Den nya epoken inleddes med brukets första ellok, Starkotter, som troligen var landets fjärde ellok. Flera ellok avlöste sedan varandra i takt med
brukets utveckling.

Järnvägen nyttjades också till sociala aktiviteter. Under en kort tid arrangerades så kallade kyrkotåg till kyrkan i Robertsfors på söndagarna.
Placeringen i vagnarna avslöjade samhälls klass. Man hade ordnat med sittvagn för fint folk och träflaksvagn för arbetare. Efter en olycka 1915 upphörde dock den provisoriska persontrafiken.

Från början var det järngods som transporterades på banan, men i och med att järnhanteringen upphörde på 1880-talet, inriktades transporterna på virke och massa. Efter att sågen och sulfitfabriken sedan lades ner 1948, användes järnvägen endast för timmertransporter. Timret fraktades längs Rickleån till sågen i Sikeå. 1961 upphörde dock flottningen i Rickleån och i och med att det inte fanns något att transportera längre så lades järnvägen ned!

Förr var järnvägssträckan mellan Robertsfors och Sikeå cirka 6 km. Idag är det cirka 600 m kvar av rälsen. Det som återstår att se från den tiden för besökare är banvallen ned till Sikeå, banvallen intill Bruksforsen, järnvägsbron med räls samt luftledningsstolpar och spåromkopplare. Även
lokstallet, kallat Tunneln, finns kvar med lok och vagnar.

Idag kan du besöka de nyrenoverade lokstallarna och se på de gamla loken.
Planer finns även på att restaurera järnvägen och under sommaren köra mellan logen i Sikeå och bruksområdet.

För mer information om Robertsfors bruk, besök Bruksmuseet.
Öppet: juni-aug. mån-fre kl.10-16, sept. och maj kl. 10-16. För besök och visning av annan tid ring Robertsfors kommun 0934-140 00.

Litteratur tips:
Boethius, B: Robertsfors brukshistoria (1921)
Eriksson, K, Kellgren O, Sundin, B: Västerbotten genom tiderna (1994)
Forsgren, E: Historien om Robertsfors (1997)


 
Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.