SEVÄRT i Västerbottens län

Genom SEVÄRT i Västerbottens län på vill vi visa det bästa vi har av storslagen natur och intressant kultur, för såväl turister som lokalbefolkning. Några utvalda platser har försetts med illustrerade informationsskyltar, på andra platser finns informationsrum, så kallade kulturum och naturum. Till detta kommer en rad småskrifter som antingen berör olika vägsträckningar eller enskilda kulturhistoriska miljöer. Detta material är av stort intresse för de lärare som undervisar om länets historia och de lokala miljöerna. Många av skyltarna i landskapet finns som pdf-filer på på www.sevart.se. Dessa skyltar, tillsammans med småskrifterna, berör ett flertal platser i vårt län. Småskrifterna finns att köpa på Västerbottens museum, de olika besöksmålen och på länets turistbyråer. Naturum.

Som exempel på skyltarnas utformning kan du se Vikheden.pdf
Genom att klicka dig vidare från Snabbmenyn via Vägar och rundturer till Vindelälvsvägen och sedan Faktablad, kan du bl.a. få information om Kvarnen i Vindeln, Bilfärjan i Bjursele, Hällnäs station, Hällnäs sanatorium, Kronlund (Hällnäs skogsskola), samt Vikheden (sameviste, fångstgropsssystem och tjärdal).

 
Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.