Båten
Båten var ett viktigt fortskaffningsmedel
i denna sjörika kommun.


Historik
Kommer...

Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.